Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy

SOCJODRAMA JAKO NARZĘDZIE PROFILAKTYKI PRZEMOCY – II EDYCJA

„SOCJODRAMA JAKO NARZĘDZIE PROFILAKTYKI PRZEMOCY” jest programem edukacyjno – szkoleniowym, którego celem jest zapobieganie przemocy i agresji wobec osób starszych poprzez podnoszenie świadomości wśród starszych ludzi na temat ich praw, umożliwienie im poszanowania ich tożsamości i ich praw

WARSZTATY EKSPERTÓW

W dniach 9.09.2019 r. -11.09.2019 r. w ramach realizacji kolejnego etapu projektu odbyły się warsztaty w Warszawie prowadzone przez partnera włoskiego dla polskich ekspertów. To m.in. praca nad utworzeniem modelu 1.0 do testowania (podręcznik szkoleniowca, materiały szkoleniowe)

Rozmiar czcionki
Kontrast