Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Wigilia dla osób bezdomnych, samotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej

Wzorem lat ubiegłych, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zorganizowały kolację wigilijną dla osób, bezdomnych, samotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Spotkanie odbyło się na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela

Świąteczna NIESPODZIANKA

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wzorem lat ubiegłych kontynuował inicjatywę wsparcia Seniorów z Gminy Pisz. Osoby starsze, samotne otrzymały paczki żywnościowe wraz z „Bożonarodzeniową Teczką Seniora”.

DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Dni Pisza

W drugim dniu obchodów Dni Pisza Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współorganizator Pikniku rekreacyjno-profilaktycznego oczekiwał

Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy – harmonogram spotkań

W ramach projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dyżury specjalistów w PUNKCIE PORADNICTWA odbywać się będą w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu ( Pl. Daszyńskiego 7 A ) w pokoju nr 8.

Realizacja „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy”

W ramach realizacji projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął się CYKL SPOTKAŃ ze specjalistami. W sali Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w budynku MGOPS w Piszu uczestnicy projektu spotkali się z psychologiem.


Rozmiar czcionki
Kontrast