Aktualności

DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Dni Pisza

W drugim dniu obchodów Dni Pisza Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współorganizator Pikniku rekreacyjno-profilaktycznego oczekiwał

Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy – harmonogram spotkań

W ramach projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dyżury specjalistów w PUNKCIE PORADNICTWA odbywać się będą w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu ( Pl. Daszyńskiego 7 A ) w pokoju nr 8.

Realizacja „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy”

W ramach realizacji projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął się CYKL SPOTKAŃ ze specjalistami. W sali Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w budynku MGOPS w Piszu uczestnicy projektu spotkali się z psychologiem.

„Pisz pełen mocy – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do realizacji projektu konkursowego na który otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.


Rozmiar czcionki
Kontrast