Dział Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

Telefon kontaktowy: 87 423-36-54

mgr Rzepiejewska Hanna – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 6, nr wew. 221

mgr Truszkowska Edyta– Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 7, nr wew. 212

mgr Jędrzejczyk Małgorzata – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 7, nr, wew. 212

mgr Trzcinka Monika–Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 14, nr, wew. 223

mgr Zaremba Mariusz – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 7, nr wew. 212

mgr Wiśniewska Marta –Starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 15, nr wew. 211

inż. Ostrowski Krzysztof – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 16, nr, wew. 204

mgr Długozima Agnieszka –Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 14, nr wew. 223

mgr Kurkowska Magdalena – Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 13, nr wew. 210

mgr Siejk Anna – Pracownik socjalny
pokój nr 13, nr wew. 210

mgr Polkowska Beata – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
pokój nr 22, nr wew. 215

mgr Podsiad Lucyna – Starszy Pracownik socjalny
pokój nr 16, nr wew. 204

mgr Lipińska Marta – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 14, nr wew. 223

mgr Barański Łukasz -Starszy pracownik socjalny
pokój nr 12, nr wew. 220

mgr Dulna Elżbieta – Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 15, nr. wew. 211

mgr Kowalewska EwaPracownik socjalny
pok. nr 12, wew. 212

 

Rozmiar czcionki
Kontrast