Dział Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

Telefon kontaktowy: 87 423-36-54

mgr Rzepiejewska Hanna – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 6,
e-mail: rzepiejewska.hanna@mgops.pisz.pl

mgr Truszkowska Edyta– Starszy pracownik socjalny
pokój nr 15, nr wew. 211
e-mail: truszkowska.edyta@mgops.pisz.pl

mgr Jędrzejczyk Małgorzata – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 15, nr, wew. 211
e-mail: jedrzejczyk.malgorzata@mgops.pisz.pl

mgr Trzcinka Monika–Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 16, nr, wew. 204
e-mail: trzcinka.monika@mgops.pisz.pl

mgr Zaremba Mariusz – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 15, nr wew. 211
e-mail: zaremba.mariusz@mgops.pisz.pl

mgr Wiśniewska Marta –Starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 7, nr wew. 212
e-mail: wisniewska.marta@mgops.pisz.pl

inż. Ostrowski Krzysztof – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 7, nr, wew. 212
e-mail: ostrowski.krzysztof@mgops.pisz.pl

mgr Długozima Agnieszka –Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 14, nr wew. 223
e-mail: dlugozima.agnieszka@mgops.pisz.pl

mgr Kurkowska Magdalena – Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 7, nr wew. 212
e-mail: kurkowska.magdalena@mgops.pisz.pl

mgr Polkowska Beata – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
pokój nr 14, nr wew. 223
e-mail: polkowska.beata@mgops.pisz.pl

mgr Podsiad Lucyna – Starszy Pracownik socjalny
pokój nr 16, nr wew. 204
e-mail: podsiad.lucyna@mgops.pisz.pl

mgr Lipińska Marta – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 13, nr wew. 210
e-mail: lipinska.marta@mgops.pisz.pl

mgr Barański Łukasz -Starszy pracownik socjalny
pokój nr 12, nr wew. 220
e-mail: baranski.lukasz@mgops.pisz.pl

mgr Dulna Elżbieta – Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 14, nr. wew. 223
e-mail: dulna.elzbieta@mgops.pisz.pl

Kowalewska Ewapracownik socjalny
pok. nr 12, wew. 212
email: kowalewska.ewa@mgops.pisz.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast