Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1
tel/fax: 87 423 36 54, 87 425 09 05
e-mail: mgops_pisz@post.pl

NIP: 849-10-12-441
REGON: 790196563

Adres skrytki MGOPS w Piszu na platformie ePUAP: /PISZ_MGOPS/skrytka

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Waldemar Hypś
inspektor@cbi24.pl

Numery kont bankowych

w związku z likwidacją od 1 lipca 2015 r. Kasy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu informujemy, że wszelkie należności należy uiszczać na rachunek bankowy MGOPS w Piszu nr:

42 9364 0000 2002 0005 3413 0001

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 2a.

natomiast wypłaty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na rachunek nr:

15 9364 0000 2002 0005 3413 0002

Godziny pracy

GODZINY PRACY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU :
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ ŚWIADCZEŃ I USŁUG

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych:
poniedziałek od 11:00 do 15:00
wtorek od 07:00 do 11:00

środa – dzień wewnętrzny
czwartek od 07:00 do 11:00
piątek od 07:00 do 11:00

w pozostałych godzinach w wyznaczonych rejonach opiekuńczych

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Przyjmowanie interesantów przez pracowników:
poniedziałek od 07:00 do 15:00
wtorek od 07:00 do 15:00
środa – dzień wewnętrzny

czwartek od 07:00 do 15:00
piątek od 07:00 do 15:00

Dyrektor Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 9:00 do 13:00
Rozmiar czcionki
Kontrast