Pomoc Społeczna

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; […]

Pomoc Społeczna

ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast