Dodatek Osłonowy

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

DODATEK OSŁONOWY

Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli

Rozmiar czcionki
Kontrast