Pisz pełen mocy – przeciw przemocy

Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy – harmonogram spotkań

W ramach projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dyżury specjalistów w PUNKCIE PORADNICTWA odbywać się będą w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu ( Pl. Daszyńskiego 7 A ) w pokoju nr 8.

Realizacja „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy”

W ramach realizacji projektu „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął się CYKL SPOTKAŃ ze specjalistami. W sali Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w budynku MGOPS w Piszu uczestnicy projektu spotkali się z psychologiem.

„Pisz pełen mocy – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do realizacji projektu konkursowego na który otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022.

Rozmiar czcionki
Kontrast