Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 MODUŁ II – „Opaski bezpieczeństwa”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w 2024 roku po raz kolejny realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Celem realizacji Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej przez poprawę ich poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Bezpośredni adresaci programu borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opieka na odległość  gwarantuje szeroko pojęty system monitorowania stanu zdrowia seniora w jego miejscu zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. W ramach Programu Seniorzy otrzymali twz. „opaski bezpieczeństwa”, które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Gmina Pisz w 2024r. na realizację Modułu II Programu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 20.517,00 zł,  całkowita wartość zadania wyniesie 25.646,25 zł.

Realizacja usługi jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 a jego bezpośrednim realizatorem na terenie Gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu.

Udzielenie wsparcia w ramach programu jest bezpłatne i niezależne od kryterium dochodowego.

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,  ul. Wąglicka 1 oraz pod numerem telefonu 087/423-36-54.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast