Upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przypomina, iż dzień 30 kwietnia 2024r. jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.  

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 kwietnia 2024 r.

– tradycyjnie (papierowo) –do 30 kwietnia 2024 r. w MGOPS w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu oraz jest do pobrania pod informacją.

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Rozmiar czcionki
Kontrast