Program wieloletni posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”NA LATA 2024-2028

DOFINANSOWANIE
326 935,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
462 935,00 ZŁ

CEL PROGRAMU

Dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

2) osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pliki do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast