OGŁOSZENIE O WYBORZE KANDYDATA NA OPIEKUNA W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko OPIEKUNA w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego wyłoniono dwóch kandydatów na stanowisko opiekuna.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  1. Sabina Kadłubowska -Gmina Pisz
  2. Barbara Koniecko – Gmina Pisz

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024 oraz uzyskały zgodę uczestnika Programu.

Rozmiar czcionki
Kontrast