OGŁOSZENIE O WYBORZE KANDYDATA NA „ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024

dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego wpłynęło 12 ofert. Dodatkowo osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- edycja 2024 do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługę ASYSTENTA.

Kandydaci wskazani przez osoby /rodziny/opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków  zostali poproszeni na rozmowę weryfikacyjną oraz przedstawienie niezbędnej dokumentacji. Realizator z uwzględnieniem wytycznych Programu zaproponował  kandydatów do świadczenia usługi asystentury pozostałym osobom zakwalifikowanym do Programu.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  1. Sabina Kadłubowska -Gmina Pisz
  2. Barbara Koniecko – Gmina Pisz
  3. Grażyna Polewaczyk – Gmina Pisz
  4. Aneta Kałęka – Gmina Pisz
  5. Ewa Milewska- Gmina Pisz
  6. Kozikowska Barbara – Gmina Pisz

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024 oraz uzyskały zgodę uczestnika Programu.

Rozmiar czcionki
Kontrast