„Pisz pełen mocy – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do realizacji projektu konkursowego na który otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022.

Rozmiar czcionki
Kontrast