OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na OPIEKUNA w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego nie wpłynęła żadna oferta, jednakże: osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w ich rodzinach.

  1. Barbara Skrodzka- zam. Gmina Pisz
  2. Marzena Topka- zam. Gmina Pisz

Wskazani kandydaci przez osoby /rodziny /opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków  zostały poproszone na rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie  posiadanych kwalifikacji.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022”.

Rozmiar czcionki
Kontrast