Nabór na stanowisko OPIEKUN-Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA -edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Rozmiar czcionki
Kontrast