”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Mieszkańcy Gminy Pisz!
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pt. ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku naszej Gminy.
Rozmiar czcionki
Kontrast