Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Informator_Korpus_Wsparcia_Seniorów_2022Program_Korpus_Wsparcia_Seniorów_2022-1

Mieszkańcy Gminy Pisz!

Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pt.” Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku naszej Gminy.

W ramach Programu Seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Miejskim- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu do 21 marca 2022r. pod numerem tel. 513 308 887 lub bezpośrednio do pracownika socjalnego:

Marta Wiśniewska: 87 4233654 wew.212

Beata Polkowska: 87 4233654 wew.223

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Rozmiar czcionki
Kontrast