Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do realizacji projektu  z wniosku o dofinansowanie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej: IV .Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa pt.,,Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”

Okres realizacji od 2019-04-01 do 2020-09-30.

Celem projektu jest wdrożenie dzięki współpracy z partnerem włoskim nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Działania projektu obejmują nowe rozwiązania, które jeszcze nie występują w Polsce.  Nowość rozwiązania polega na dostarczeniu nowych narzędzi( model) pracy dla osób,  które zatrudnione są lub współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym członków zespołów interdyscyplinarnych.

Nowe metody pracy skierowane będą do osób starszych  narażonych na zjawisko przemocy oraz ich opiekunów.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Orzysz, Lesznowoli, Pilawy oraz Warszawy.

Rozmiar czcionki
Kontrast