Informacje z realizacji projektu w lutym 2019 roku

W miesiącu lutym 2019r. w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem w ramach zadania Aktywna Integracja Społeczna, tj. Trening motywacyjny (1 spotkanie grupowe- 6 godzin). Kontynuowana była również terapia psychologiczna – spotkania indywidualne – zrealizowano 8 godzin zajęć (2 rodziny x 4 godziny zajęć).

W miesiącu lutym 2019r. w ramach zadania Aktywna Integracja Edukacyjna kontynuowane były kursy zawodowe realizowane przez Partnera projektu.

Celem zadania Aktywna Integracja Społeczna jest zwiększenie i pobudzenie aktywności społecznej, otwarta komunikacja, zasady automotywacji, asertywności radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych oraz praca nad motywacją uczestników, praca nad utrzymaniem wysokiego poziomu motywacji do podejmowania aktywności, zmiany sytuacji życiowej, radzenie sobie z niepowodzeniami.

Celem zadania Aktywna Integracja Zawodowa jest aktywne włączenie, reintegracja z rynkiem pracy przez podjęcie zatrudnienia.

W miesiącu marcu 2019r. kontynuowana będzie terapia psychologiczna oraz dla 10 uczestników projektu rozpoczną się 3- miesięczne staże zawodowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast